Onze voordelen

Vanuit ons management systeem en centrale meldkamer geven wij u hierbij als opdrachtgever de belangrijkste voordelen op een rijtje.

 • Gratis glasschade-meldnummer: 0800-0224410
 • 24 uur service bij calamiteiten.
 • Korte communicatielijnen.
 • Uitgebreid management schade registratie op data, schade plaats, schade oorzaak, etc.
 • Een landelijk dekkend netwerk van geselecteerde glasherstelbedrijven.
 • Up to date preventief onderzoek en evaluatie met als doel het reduceren van de glasschade last.
 • Maandelijkse verslaglegging van de uitgevoerde herstelschade.
 • Duidelijke en inzichtelijke facturatie.
 • Controle op inkoopfacturen.
 • Vereenvoudigde- en snelle administratieve afhandeling van glasschade.
 • Scherpe prijs afspraken.
 • Inpassen van het huidige herstel- en herstelbedrijf binnen dit concept.
 • Actuele management- en schade informatie per maand en evaluaties per kwartaal m.b.t schadebeheersingsplannen.
 • Steekproefsgewijs 15% vaste controle en verslaglegging op uitgevoerde herstelopdrachten.

Individuele herstelwensen worden ingepast en omgezet binnen een glasbreukherstelovereenkomst.

De doelstelling van onze aanpak is een zodanige ombuiging te bewerkstelligen, waarbij het schadeniveau direct naar een lager beheersbaar totaalbeeld wordt geleid!