Preventie


De glas schadegegevens welke vanuit de centrale meldkamer (administratie/management rapporten) worden aangeleverd, kunnen als basis dienen voor het nemen van preventieve maatregelen en het lokaliseren van frequente schade-objecten.

 

Deze gegevens worden door ons in overleg met de opdrachtgevers in kaart gebracht en door onze eventuele voorstellen wordt bewerkstelligd dat het totale schadecijfer met succes wordt teruggedrongen !
Voor meer informatie op dit gebied, zijn tal van mogelijkheden en voorbeelden beschikbaar als referentie.